krest - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
Ve čtvrtek 4. listopadu proběhlo v Cavern Clubu na Střelnici slavnostní představení nové knihy historika Petra Hlaváčka s názvem Kadaňsko – kraj středověkých hradů, kterou ilustroval středoškolský učitel a výtvarník Antonín Grafnetter ze Sokolova. Během večera došlo i na čtení hradních pověstí a poté následovala autogramiáda obou aktérů. Nejde o jejich první spolupráci, poněvadž Antonín Grafnetter už ilustroval Hlaváčkovy knihy Řeka Ohře v bájích a pověstech a Karel IV. v Poohří. Jak nám Petr Hlaváček prozradil, na příští rok připravuje pro Kadaň další dvě publikace. A sice Kadaňskou kuchařku s karikaturami Jiřího Slívy a průvodce s názvem Kadaňské sedmihoří, na němž by se měli podílet i přírodovědec Radek Fišer a výtvarník Jan Hrubý. Kniha je k dostání v informačním centru v Kadani za 140 Kč.

Foto: Pavel Zárybnický
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah