Otevření mostu v Prunéřově - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
 Ve čtvrtek 30. června byla slavnostním přestřižením pásky ukončena stavby nového silničního mostu přes železniční trať v Prunéřově. Od 1. července je most v provozu. Slavnostního ukončení stavby se kromě pracovníků dodavatelských firem zúčastnili zástupci Ústeckého kraje a Města Kadaně. Slavnostního přestřižení pásky před zprovozněním mostu se ujali, na snímku zleva: Jan Růžička, krajský radní pro oblast finanční, Tomáš Rieger, krajský radní pro oblast majetku a investic,  Jiří Kulhánek, náměstek hejtmana a starosta města Kadaň a Ondřej Doubek, výrobní manager střediska mosty OHLA ZŠ a. s.  
Starý čtyřpolový most nahradil nový třípolový s rozpětím jednotlivých polí 18 + 33 + 18 metrů. Nosná konstrukce je z tyčových prefabrikátů z přepjatého betonu a železobetonu. Prefabrikáty jsou spřaženy železobetonovou deskou. Stavba mostu vyřešila i mimoúrovňové křížení silnice III/1981 s železniční tratí mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří. Součástí stavby je i nová silniční meteorologická stanice, která má vlastní solární napájení. Správa silnic tak bude mít stálý přehled nad situací na mostě.  Aby nový most odpovídal současným normám, bylo při realizaci stavby nutné zvednout zemní těleso o cca 1,2 metrů v místě křížení s železniční tratí.
                                                                                                                                                        Foto: Václav Vlasák
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah