Rekonstrukce jezu v Kadani - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
  
Probíhá rekonstrukce jezu v Kadani
V současné době probíhá kompletní rekonstrukce 108 metrů dlouhého jezu na řece Ohři v Kadani u bývalého mlýna. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap. Ukončení prací předpokládá investor, kterým je Povodí Ohře, v lednu 2026. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 76 milionů korun bez DPH. Součástí díla bude také rybí přechod v déle 56 metrtů. Zhotovitelem akce je společnost SMP Vodohospodářské stavby a. s. ze skupiny VINCI Construction. Příjezd na staveniště je možný pouze korytem řeky Ohře. Proto bylo nutné, krom vybudování příjezdové cesty z cyklostezky podél řeky, také zde osadit mostní provizorium v podobě čtyřpólového celokovového mostu o hmotnosti 55 tun, který je dlouhý celkem 54 metrů a má nostnost 50 tun a slouží pro pohyb těžké stavební techniky.

Video z probíhající stavby najdete zde...
  
 
Text a foto: Václav VlasákCreated with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah