Odstřel komínu v Prunéřově - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
V areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov I. došlo v pátek 23. června k odstřelení komína. Dvousetmetrový komín padl před 11. hodinou a byla na něj potřeba 300 kilogramů trhaviny. Této události z dálky přihlížel velký počet návštěvníků. Přítomna byla i média, která ihned poskytla informace do zpravodajských relací.

Text a foto: Pavel Zárybnický, Karel Zárybnický
f46.jpg
f47.jpg
f48.jpg
f49.jpg
f50.jpg
f51.jpg
f52.jpg
f53.jpg
f54.jpg
f55.jpg
f56.jpg
f57.jpg
f58.jpg
f59.jpg
f60.jpg
f61.jpg
f62.jpg
f63.jpg
f64.jpg
f65.jpg
f66.jpg
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah