Svaz tělesně postižených Kadaň - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
      V sobotu 25.3. se konala v Pivní restauraci členská schůze MO - Svazu tělesně postižených (STP) v Kadani. Schůze se zúčastnilo 59 členů. V průběhu byla podána informace o činnosti MO-STP v letech 2021-2022. Dále byli poskytnuty informace o rekondičně ozdravných pobytech v roce 2023. Schůze schválila rozpočet, plán práce a závěrečné usnesení, které bylo schváleno členskou schůzí. Nově byl zvolen nový předseda místní organizace pan Jakub Tonar, DiS., který převzal funkci po Jiřím Němečkovi. Dále byla zvolena organizační struktura vedení MO STP Kadaň. Místopředsedkyní se stala Naďa Valachová, hospodářkou Erika Smolíková, revizorem Pavel Zárybnický a zástupci členů byli řádně zvoleni Jiří Němeček, Marie Hájková, Jana Becková a Jarmila Richterová. Všichni zvolení mají mandát na pětileté období.
Svaz tělesně postižených MO Kadaň sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí zájmy a potřeby OZP a seniorů. Pro členy nabízí zdarma odborné sociálně právní poradenství. Místní organizace zajišťuje plavání, cvičení a rekondiční pobyty pro zdravotně postižené a seniory. Dále zajíšťujeme zdarma vydávání Euroklíčů pro osoby s průkazem , TP, ZTP, ZTP/P. nebo proti lékařskému potvrzení o vážných například urologických nebo jiných zdravotních potížích. Možnost je i zapůjčení kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka, sedačky do vany, držáky, francouzské hole...atd) za symbolickou cenu 10 Kč/ den.
Kancelář MO STP Kadaň sídlí na Mírovém náměstí 65, kde po zazvonění bude elektronicky otevřeno. Zde právě nabízí své služby nově zvolený předseda Jakub Tonar, Dis který poskytuje pro členy STP sociálně - právní poradenství . Kancelář je otevřena vždy v pondělí od 13:00 – 15:00, sociálně právní poradenství. A ve středu od 15:00 – 17:00, kdy je realizováno vydávení Euroklíčů. Půjčování kompenzačních pomůcek. Informace o rekondičních pobytech a hrazení členských příspěvků a plateb za rekondiční pobyty. V současné době je přihlášeno v členské základně 140 osob a roční příspěvek je 200 Kč/ ročně.
Text: Jakub Tonar, DiS.
Foto: Pavel Zárybnický  

Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah