Procházky po Kadani s Maxipsem Fíkem - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
  
Ve všedních dnech od 8. 6. do 16. 6. 2023 uspořádalo Turistické informační centrum Kadaň vlastivědné vycházky pro předškoláky z MŠ v Kadani.
My jsme se vydali v pátek o 10. hodině dopolední na jednu procházku z předškoláky z MŠ Olgy Havlové. Přivítání se ujala paní Hana Boháčková z TIC v Kadani. Od Turistického informačního centra se třída vydala na Mírové náměstí, kde se děti dovídaly zajímavosti např. o morovém sloupu, domu u Slunce, radniční věži a všichni byli mile překvapeni, když se objevil Maxipes Fík. Ten dětem následně převyprávěl pověst o radničním psu. Následně se všichni společně vydali ke kašně a poté do kostela Povýšení svatého Kříže. Z kostela jejich kroky směřovaly k nejužší uličce v České republice - Katově uličce. Na tomto místě proběhlo společné foto a rozloučení dětí s Maxipsem Fíkem, který již měl hlad a spěchal na svačinu.
Děti pak prošly Katovou uličkou a vydaly se na hradby. Po návratu k Turistickému informačnímu centru, kde prohlídka končila, obdržela třída tašku s drobnostmi jako dárek.

Foto: Pavel Zárybnický


Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah