Procházky po Kadani s Maxipsem Fíkem - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
  
Ve všedních dnech od 8. 6. do 16. 6. 2023 uspořádalo Turistické informační centrum Kadaň vlastivědné vycházky pro předškoláky z MŠ v Kadani.
My jsme se vydali v pátek o 10. hodině dopolední na jednu procházku z předškoláky z MŠ Olgy Havlové. Přivítání se ujala paní Hana Boháčková z TIC v Kadani. Od Turistického informačního centra se třída vydala na Mírové náměstí, kde se děti dovídaly zajímavosti např. o morovém sloupu, domu u Slunce, radniční věži a všichni byli mile překvapeni, když se objevil Maxipes Fík. Ten dětem následně převyprávěl pověst o radničním psu. Následně se všichni společně vydali ke kašně a poté do kostela Povýšení svatého Kříže. Z kostela jejich kroky směřovaly k nejužší uličce v České republice - Katově uličce. Na tomto místě proběhlo společné foto a rozloučení dětí s Maxipsem Fíkem, který již měl hlad a spěchal na svačinu.
Děti pak prošly Katovou uličkou a vydaly se na hradby. Po návratu k Turistickému informačnímu centru, kde prohlídka končila, obdržela třída tašku s drobnostmi jako dárek.

Foto: Pavel Zárybnický


f1.jpg
f10.jpg
f11.jpg
f12.jpg
f13.jpg
f14.jpg
f15.jpg
f16.jpg
f17.jpg
f18.jpg
f19.jpg
f2.jpg
f20.jpg
f21.jpg
f3.jpg
f4.jpg
f5.jpg
f6.jpg
f7.jpg
f8.jpg
f9.jpg
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah