Zlatý uzel - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
     Zlatý uzel a TouZaPo 2023

Již mnoho let pořádají Kadaňští skauti okresní soutěž v uzlování.
A tak se i letos skauti z celého okresu sešli v Kadani na již na 28. ročníku uzlařské soutěže Zlatý uzel.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích:
- O Turbánek bratra Kima, kde uzlují Vlčata a Světlušky (6 – 11 let).
- Zlatý uzel, hlavní kategorie pro skauty a skautky věku (11 – 15 let)
- R a R, pro rovery a rangers (15+)
- soutěž družstev

A jak se letos kdo umístil v jednotlivých kategoriích?

O turbánek bratra Kima
 1. místo – Aleš Průcha (Čiči), středisko Úhošť – Kadaň
 2. Johana Skálová, středisko br. Zubra – Klášterec nad Ohří
 3. Karel Dvouletý, středisko Úhošť – Kadaň

Zlatý uzel
 1. Miroslav Davídek (Hurvajz), středisko Hraničář – Jirkov
 2. Helena Davídková (Rozpy), středisko Hraničář – Jirkov
 3. Matyáš Macák, středisko Český lev – Chomutov

R a R
 1. Nela Poschlová (Houba), středisko Hraničář – Jirkov
 2. Dominika Janošíková (Klíček), středisko Český lev – Chomutov
 3. Eva Sítková (Zpěvačka), středisko Úhošť – Kadaň

Soutěž družstev
 1. Chomutov 1, středisko Český lev – Chomutov
 2. Jirkov Omega, středisko Hraničář – Jirkov
 3. Jirkov Alfa, středisko Hraničář – Jirkov


Již řadu let akci „trápil“ doprovodný program, kvůli kterému upadala atraktivita celé soutěže a zájem účastníků. Jako hlavní organizátor jsem si dlouho lámal hlavu s tím, jak udělat akci o trochu více zabavnější. Vzpomněl jsem si na poznávací akci z mého skautského mládí, kdy jsme po menších skupinách běhali každoročně jiným městem v okrese a plnili nejrůznější úkoly. Nápad byl na světě – ukažme účastníkům naše krásné město, zorganizujme pro ně Toulky za poznáním alias TouZaPo
Protože mám své město rád a vím, že se zde můžeme chlubit spoustou zajímavých míst, bylo hlavním cílem představit Kadaň i ostatním. Družstva měla za úkol hledat různá domovní znamení, zjišťovat významné kadaňské osobnosti nebo se fotit na určených místech. Krom toho hledali obrazy v galerii, knihy v knihovně a čelili hudebnímu kvízu v ZUŠ. Na gymnáziu na ně čekala zdravověda, sportovní aktivity a Maxipes Fík. A ten, kdo dostal hlad se utíkal posilnit polévkou na Střelnici.
Na akci se sjelo přes 150 skautů a skautek z Kadaně, Chomutova, Jirkova, Žatce, Račetic a Klášterce nad Ohří. Všem se akce velice líbila a těšíme se již nyní na další ročník.
Taková akce by se však v jednom člověku nedala zvládnout.

Tímto děkuji za spolupráci Kulturnímu zařízení Kadaň, ZUŠ Klementa Slavického, restauraci Střelnice, Gymnáziu Kadaň, galerii Josefa Lieslera, knihovně Kadaň a ZŠ a MŠ při nemocnici.
A pak skvělému týmu lidí, především Veronice Pokorné – Drobkové a Vendulce Pešíkové – Rybičce.Miroslav Méďa Metlický
Skauti Kadaň


Výběr ze zpětné vazby od účastníků:

Nejlepší byla asi vzdálenost mezi jednotlivými úkoly. Vše na sebe navazovalo a nenudila je cesta mezi úkoly. Také procházka Kadaní nás překvapila, jak krásná místa tam máte.“
(Ivča, středisko Žatec)

Vítaná změna oproti předchozím ročníkům. Poznání centra Kadaně bylo přínosné.“
Galerie – milá a usměvavá skautka, světluškám se líbil úkol i prostředí, jsou výtvarně založené, takže si i docela dlouho prohlížely výstavu samotnou.“
V závěru v restauraci Střelnice byly světlušky spokojené a dobře najedené. Super nápad s moučníky - kdo nejedl polévku, nacpal se koláčem, a kdo jedl polévku, nacpal se polévkou a koláčem. :-D“
(Maky, středisko Český lev – Chomutov)

Vnitřní stanoviště jsme prošli snad téměř všechna. Určitě jsem pro, zachovat na příště Všichni byli super a bylo vidět, že to dělají s nadšením, děkujeme.“ (jednalo se o místa - knihovna, galerie, tělocvična gymnázia, ZUŠ ve Dvořákovce, Orfeum, Střelnice)
(Mravenec, středisko Český lev – Chomutov)

Velmi se nám líbily postřehové aktivity, uvítali jsme činnosti ve vnitřních prostorách, tím se dalo mrazivé počasí lépe snést. Nejvíce jsme si užili oběd, kde jsme si opravdu pochutnali.
Také bylo krásné, jak jste zapojili Zlatý uzel do hry, děti tím ztratily trému a nervozitu. Nemuselo se nikde nudně čekat. Vše do sebe zapadalo a plynulo. Děkujeme“
(Bibi, skauti Račetice)

Spojení s TouZaPem je výborným tahem, tím že děti nejsou v prostorách soutěže celý den je celková atmosféra pro soutěžící klidnější a lepší.“
(Soptík, středisko Hraničář Jirkov)
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah