Klubové kolejiště HO - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
Členové Klubu železničních modelářů Liberec uspořádali  pravidelnou výstavu svého kolejiště. Výstava proběhla ve dnech 26.-29. října. Kolejiště ve velikosti HO má tvar písmene L při délce 16 metrů a ploše téměř 50 čtverečních metrů. Je na něm umístěno víc jak 300 metrů kolejí a na 150 výhybek. Na kolejišti je znázorněn provoz v 70. a 80. letech na dvoukolejné neelektrifikované trati s návazností na dvě jednokolejné a jednu lokální dráhu do hor a s úzkorozchodnou částí (měřítko H0e). Relativně nové jsou dva díly, které znázorňují horskou trať s odbočkou na ozubnicovou dráhu i s navazujícím průmyslem (sklářským v horách a s pivovarem v údolí). Část budov na kolejišti je vlastní výroby, další jsou postaveny ze stavebnic nebo upraveny z továrních modelů.  Kolejiště je analogové, technologie použité pro ovládání nijak nevybočují z lety osvědčených konceptů, částí a součástek. Hlavní železniční stanice je Kamenice, kde najdete i lokomotivní depo.
Kolejiště doplnila expozice v několika vitrínách a prodej nových i starších modelů a modelářských potřeb.  

Videoreportáž z akce najdete zde...

Text a foto: Václav Vlasák


Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah