Zastupitelé navštívili TS Kadaň - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
V úterý 18. dubna se pro zastupitele města konal Den otevřených dveří v areálu společnosti Technických služeb Kadaň. Během exkurze jsme se seznámili s činností společnosti a pracovní náplní zaměstnanců. Nahlédli jsme do sběrného dvora, místa zpětného odběru elektrozařízení či padla otázka na třídění a likvidace odpadů. Na závěr jsme nahlédli na techniku, kterou běžně potkáváme v ulicích našeho města.

Text a foto: Pavel Zárybnický
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah