Zastupitelé navštívili TS Kadaň - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
V úterý 18. dubna se pro zastupitele města konal Den otevřených dveří v areálu společnosti Technických služeb Kadaň. Během exkurze jsme se seznámili s činností společnosti a pracovní náplní zaměstnanců. Nahlédli jsme do sběrného dvora, místa zpětného odběru elektrozařízení či padla otázka na třídění a likvidace odpadů. Na závěr jsme nahlédli na techniku, kterou běžně potkáváme v ulicích našeho města.

Text a foto: Pavel Zárybnický
f53.jpg
f54.jpg
f55.jpg
f56.jpg
f57.jpg
f58.jpg
f59.jpg
f60.jpg
f61.jpg
f62.jpg
f63.jpg
f64.jpg
f65.jpg
f66.jpg
f67.jpg
f68.jpg
f69.jpg
f70.jpg
f71.jpg
f72.jpg
f73.jpg
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah